Sáng 01/4/2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phúc Đồng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự chỉ đạo Đại hội có đại diện BTV Huyện đoàn; đoàn công tác của Huyện; lãnh đạo xã và 61 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 327 đoàn viên thanh niên trong xã.